Stolní tenis

 

 

Stolní tenis ,se hrál v TJ již od roku 1942. Doba  nedovolovala, aby se hrálo závodně. Hráči se scházeli nepravidelně a hrála se pouze  přátelská utkání.

Po válce se postupně pořizuje vybavení na stolní tenis, aby se tento oddíl mohl přihlásit do soutěže. Nejprve příznivci zhotovili dva stoly. Na jejich výrobě bylo odpracováno 162 brigádnických hodin. Stoly byly pořízeny v hodnotě 300,- Kč, neboť všechna práce byla vykonána zdarma. Zřízení těchto stolů znamenalo větší možnost trénování a oddíl se v roce 1958 přihlásil do okresní  soutěže pod vedením Jiřího Bejčka.

Mezi hráče patřili v této době – Oldřich Barták, Vasil Bicek, Jindřich Kargl, Emanuel Vopička, Čermák, a Němcová st. Od roku 1962 se stal vedoucím Vasil Bicek, který dosahoval nejlepších výsledků a byl těchto letech vyhlášen nejlepším tenistou okresu Benešov. V 70. letech hrají stolní tenisté okresní přebor se střídavými výsledky. Vedoucím se stal František Rousat a Stanislav Netolický ml.. Oddíl byl opět přihlášen do okresní soutěže. Členové oddílu – Pavel Gotthard, V. Švankmajer, Karel Smetal, Jan Marek, Jiří Vytejček, Karel Hašek, Pavel Bron a Ivan Králík. Oddíl  podává výborné výkony a má dobré předpoklady pro postup do vyšší soutěže.