Valná hromada TJ SOKOL Netvořice  

 

    TJ Sokol Netvořice má k 31.12.2011 -  277 členů, z toho 71 žen,                                                                                      180 mužů a 38 mládeže. Snahou TJ je i nadále získávat nové členy a vytvářet pro jejich zájmy kvalitní sportovní i kulturní zázemí.

 

    Nyní ke sportovní činnosti v TJ. Do soutěží máme přihlášeny 2 oddíly kopané – A mužstvo a mladší přípravku, dále 2 družstva stolního tenisu A a B, sport pro všechny a gymnastiku.

A - mužstvo fotbalu pod vedením Petra Kloudy a Martina Vopičky je po podzimu 2011 v tabulce III. A třídy na 2. místě s počtem 26 bodů a skórem 52:26. První jsou Přestavlky s 31 body. Ztráta na první místo je  5 bodů. Přeji tedy dobré vykročení do jarní soutěže. Všichni fanoušci netvořského fotbalu se právem těší na kvalitní fotbal a vyšší soutěž. Ve výboru TJ mají naší fotbalisté plnou podporu.

Naše přípravka, kterou trénuje David Hokr a Monika Charvátová nám všem dělá radost. Práce s mladými fotbalovými nadějemi je velice důležitá a všichni se na ně rádi díváme a vážíme si práce, kterou Monika a David odvádějí.  Přípravka bude hrát  v jarní soutěži  o 5. – 8. místo s mužstvy Senohraby, Votice a Přestavby. Hraje se turnajově. Je třeba poděkovat i rodičům, že mají zájem, aby se děti zapojily do sportovní činnosti a jsou vychovávány od malička k pohybu a ke kolektivnímu sportu. Přejeme hodně úspěchů a těšíme se na další výsledky.

 

Dále k stolnímu tenisu.

A – mužstvo  mělo za soupeře týmy Louňovice B,  Heřmaničky A, Kamenný Přívoz, Postupice, Mrač B, Lešany a Votice C se umístilo v soutěži na 8. místě s 29 body a skóre 145: 179.

B - mužstvo hraje s mladými  hráči, kteří teprve sbírají zkušenosti v nejnižší soutěži a to se střídavými úspěchy. Netvořice B se tedy umístily na posledním místě s 20 body a skóre 97: 299.

Za TJ děkujeme za reprezentaci a také za zapojení mladých nadějí stolního tenisu do soutěže.

 

Sport pro všechny a gymnastika

Pravidelně se zúčastňujeme soutěží, kde máme velmi dobré výsledky.

Za TJ děkuji Mgr. Ludmile Vodehnalové  a všem sportovkyním.

      

Finanční prostředky, které jsme získali od roku 2002:

TJ Sokol Netvořice se snaží získávat finanční prostředky  na zajištění nutných oprav i na činnosti svých oddílů. Od roku 2002 žádáme o grant z Fondu sportu a volného času a z Fondu kultury Krajský úřad Středočeského kraje. Z Fondu sportu a volného času jsme k dnešnímu dni  získali 2 740 000,--Kč. Tyto peníze byly v roce 2002 a 2003 použity na rekonstrukci sociálního zařízení na fotbalovém hřišti pro návštěvníky a 1 000 000,-- Kč byl použit na rekonstrukci sálu sokolovny včetně nového obložení, malby, podlah a kompletní rekonstrukce sociálního zařízení.

Ø    V sokolovně v roce 2004 proběhla rekonstrukce čerpadel a oprava kotlů. Dále došlo k rekonstrukci dvou místností v suterénu – nahození sanačních omítek, výměna zárubní a podlah.

Ø    V roce 2005 se udělala nová střecha  nad přísálím.

Ø    V roce 2007 jsme obdrželi grant 150 000 Kč na zakoupení žacího traktoru s příslušenstvím a křovinořezu na úpravu travní plochy na fotbalovém hřišti a okolo sokolovny.

Ø    V roce 2008 jsme z Fondu kultury od Středočeského kraje dostali grant 250 000,- Kč na zakoupení nových židlí v sokolovně

Od Okresního sdružení tělovýchovných jednot jsme na rok 2004 získali           140 000,--Kč, které jsme použili na rekonstrukci sprch a sociálního zařízení v kabinách na fotbalovém hřišti.

60 000,- Kč jsme získali od zastupitelstva Městyse  Netvořice, tyto prostředky byly využity na opravu již výše zmíněných oběhových čerpadel a kotlů v sokolovně.

Od Městyse Netvořice jsme v roce 2008 a 2009 dostali po 60 000,-Kč na údržbu a provoz tělovýchovného zařízení.

Na rok 2010 zastupitelstvo Městyse Netvořice odsouhlasilo na údržbu a provoz částku o 20 000,-Kč menší, to je 40 000,-Kč .

Za členskou základnu naší TJ Sokol nám přispívá Okresní tělovýchovné sdružení částkou 23 000,-Kč na provoz sokolovny, na SVP částku 4 363,-Kč.

V roce 2011 Tělovýchovná jednota Sokol Netvořice získala  z rozpočtu Středočeského kraje – z Odboru školství a sportu  finanční dotaci z grantového programu Fond sportu a volného času - podpora volnočasových a sportovních  aktivit v celkové částce   990 000 ,- Kč. Dotace nám byla poskytnuta na výměnu střešní krytiny, výměny latí a klempířských prací, zateplení stropu, opravu fasády,generální opravu bytu pro hospodáře sokolovny (výměna, oken, podlah, rekonstrukce koupelny,nákup kuchyňské linky, výměnu oken v ubytovně, výměnu obkladů a dlažby, opravu omítek včetně malířských a lakýrnických prací v sokolovně. Jsme rádi, že jsme dotaci získali, neboť do sokolovny nám dost zatékalo a hrozilo, že dojde k poničení již rekonstruovaných vnitřních prostor. Také byt už potřeboval celkovou rekonstrukci.

Práce v sokolovně  jsme začali v březnu 2011 a v této době je již vše vyúčtováno a splněno.  Budova sokolovny dostala  novou tvář a vylepšil se i  vzhled  městyse Netvořice.

Od okresního tělovýchovného sdružení jsme dostali na údržbu a opravy sokolovny 24 598,- Kč (to je poskytováno dle počtu členské základny) dále od Okresního fotbalového svazu  4 498,- Kč na mládežnický fotbal – podle počtu mládežnických oddílů. Na sport pro všechny 760,- Kč.

Zastupitelstvo městyse Netvořice  nám přispělo v roce 2011 dotací 94 000, Kč na činnost a na rok 2012  schválilo příspěvek na činnost oddílů a na provoz sokolovny ve výši 130 000,- Kč. Děkujeme Radě a Zastupitelstvu Městyse za jejich podporu.

 

Nyní , co máme jako výbor TJ v plánu v oblasti žádostí o dotace.

Především je nutné dokončit opravy v sokolovně. Z tohoto důvodu bude zadán energetický audit a projekt na zateplení budovy sokolovny, výměnu oken, změnu vytápění. Pokusíme se podat buď na Ministerstvo životního prostředí nebo na MŠMT.

Na Středočeský kraj se obrátíme se žádostí o dotaci na odbor kultury pro dokoupení stolů a židlí do sokolovny. Do Fondu sportu a volného času zkusíme žádat o dotaci na oplocení zahrady u sokolovny a vybudování tenisových kurtů.

To co je mým největším přáním po dobu předsedávání v TJ je vybudování kvalitního fotbalového stadionu a víceúčelového hřiště v prostorách fotbalového hřiště. Vše stále brzdí nedořešení vlastnických práv na pozemek fotbalového hřiště, neboť bez vlastnictví pozemku nelze žádat o dotace. Posun nastal za pomoci pana Václava Stibůrka, který našel smlouvy s církví, které mi snad pomohou už tuto situaci dořešit. Po dlouhé době máme zapsané  do vlastnictví TJ kabiny a sociální zařízení na fotbalovém hřišti a to mi věřte, že to nebylo jednoduché jednání.

 

KULTURA

Co se týče kulturních akcí pořádaných v sokolovně, tak v  roce 2010-2011 TJ Sokol spolu se Spolkem rodáků a přátel muzea uspořádali II. a III. reprezentační společný ples. Podle ohlasu  lidí se plesy vydařily. Na těchto plesích hrála k tanci a poslechu skupina ČEJKA BANG a je vždy připraveno překvapení plesu (květiny, přípitek) i bohatá tombola. Tradiční jsou i představení tanečníků. Za příspěvky do tomboly děkuji  všem občanům a podnikatelům.

Dále se uskutečnily  plesy  hasičský, školní a dětský karneval. Kromě plesů byly pořádány zábavy pro mládež – např. koncerty skupiny Keks. Tradičně se pořádala pouťová a předpouťová zábava. V areálu sokolovny se o pouti ve spolupráci se spolkem rodáků konal tradiční staročeský pouťový jarmark.

Během roku se pronajímá sokolovna na prodejní akce různým firmám.

Jsem rád, že naše akce spojujeme s akcemi dalších společenských organizací v obci jako je právě zmiňovaný Spolek rodáků a také Hasiči.Věřím, že naši spolupráci ještě zkvalitníme.

 

Připravované akce v roce 2012 - 2013:

12.5. bude v sokolovně koncert skupin Generace

18.8. pouťová zábava – hrát bude skupina Kabát Rewival

19.8. – diskotéka pro dříve narozené – hudba 60. – 80. Let

15.9. – vystoupí v sokolovně skupina Lahvátor

20.10. – přátelské posezení s hudební  skupinou „ŠLAPETO“.

12.1. 2013 – další ročník zabijačkového plesu ve spolupráci se Spolkem rodáků a přátel muzea v Netvořicích.

V jednání  je společná akce „Pálení čarodějnic“ TJ s kulturní komisí Městyse Netvořice.

 

V nájmu v sokolovně zůstávají řidiči ČSAD Benešov. Pro zlepšení jejich bydlení jsme provedli výměnu oken a vymalování.

 

V případě zájmu bychom mohli po 6. letech mohli uspořádat dlouho slibovaný zájezd na Moravu do sklípku spojený s poznáváním historických památek.

 

SOKOLOVNA

Po odchodu pana Jiřího Kašaje, dlouholetého správce sokolovny, byla v srpnu 2011 provedena rekonstrukce sokolského bytu. Rekonstrukce byla provedena z dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje. Novým správcem a správcovou se stali Martin a Martina Vopičkovi,. Přeji nám i jim, aby se jim v práci dařilo a pomohli udržovat sokolovnu i kulturní akce ke spokojenosti nás všech.

 

K celkové situaci v ČSTV:

Pro informaci bych vám rád přiblížil pár změn, které se odehrály v organizaci ČSTV v České republice. Novým předsedou se stal JUDr. Miroslav Jansta. Mnozí jeho jméno znáte v souvislosti s jeho působením v činnosti basketbalového klubu Nymburk. Pod jeho taktovkou se stal tento klub 8x mistrem ČR a pravidelně hraje prestižní evropské poháry. Jen pro zajímavost v současné době má basketbal Nymburk 14 oddílů z toho 10 mládežnických a 4 seniorské.   V únoru loňského roku se stal zakladatelem iniciativy Český sport 2011 a začal se podílet nejen na její činnosti a i na přípravě nového financování českého sportu. Zvoleni jsou i členové nového výkonného výboru ČSTV.

Novinkou  v práci Výkonného výboru  ČSTV jsou Odborné komise, které jsou odpovědné za stěžejní  a zásadní záležitosti pro budoucnost organizovaného sportu.

V úterý 6.března proběhla v Praze na Strahově 3. schůze výkonného výboru z  jednání vybírám příspěvek Jiřího Kejvala, místopředsedy Českého olympijského výboru a vedoucího skupin VV. Informoval o důsledcích novely loterijního zákona, který od ledna 2012 delimituje výnosy z loteriím obcím v několikanásobném objemu proti minulosti. Nový způsob dělení nezaručuje sportovnímu prostředí na výtěžku žádný podíl. Významná část těchto prostředků je přidělena do rozpočtu obcí. Ministerstvo financí ČR odhaduje výši těchto prostředků na 6,1 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2011 znamená navýšení ve prospěch obcí o 4,3 mld. Kč. Podrobný odhad odvodů pro každou obec je k dispozici na internetu. Pro Netvořický sport by tak podle zveřejněné tabulky mělo přijít kolem 144 000,-Kč. NÁRODNÍ SPORTOVNÍ SVAZ – OKRESNÍHO SDRUŽENÍ ČSTV nám zaslal dopis, kterým nás na tuto změnu upozornil a vyzývá nás k jednání. V současné právní úpravě je tento postup jedinou cestou, jak se sport může dostat k výtěžku z loterií  a her, které byly vždy základem jeho financování. V tuto chvíli to záleží

na výboru TJ a  zastupitelích  Městyse Netvořice, jak se dokážeme o příspěvku  z výtěžků loterií dohodnout  a získat je pro sport v Netvořicích.

Cílem ČSTV je celorepubliková kampaň, aby obce prostředky z loterií použily na podporu sportu v místě bydliště a podpořily hlavně mládež a pomohly si tak vylepšit sportovní infrastrukturu.

 

PŘÍSPĚVKY

Český fotbalový svaz nařídil placení registračních poplatků za každého registrovaného hráče a funkcionáře pro rok 2012 – 50,-Kč a v dalším roce 2013 100,-Kč za hráče a 200,-Kč za dospělé.

Valná hromada dne 24. 3. 2012 odsouhlasila navýšení ročních členských příspěvků pro členy TJ Sokol a to 50,- Kč pro důchodce, studenty a dorost a 100,- Kč pro ostatní dospělé osoby.

 

Výbor TJ Sokol Netvořice

Současné složení je:

Pavel Netolický – předseda

Pavel Bron -  místopředseda, zároveň je ve výboru za tenisový oddíl

Vladimír Netolický – tajemník

Jiřina Novotná – ekonomka

Martin Vopička – vedoucí kopané

Luděk Novotný – zásobování na kulturní akce i občerstvení na fotbalovém hřišti

Ludmila Vodehnalová – vedoucí sportu pro všechny, vedoucí gymnastiky

Petr Marek – pomoc při zajištění kulturních akcí

David Hokr – vedoucí přípravky žáků

Václava Jašková – revizní komise

Olina Marková – revizní komise

Václava Netolická – revizní komise

 

Tito členové se schází dle potřeby a řeší problémy spojené s činností TJ Sokol.

  

Děkuji všem, kdo se podílí na  činnosti naší  TJ – členům výboru, revizní komisi, dobrovolným vedoucím oddílů, trenérům a všem kteří nám pomáhají zajišťovat kulturní akce v sokolovně. Dále všem sportovcům - fotbalistům, stolním tenistům, gymnastkám, cvičícím ženám i dětem a jejich rodičům. V neposlední řadě děkuji všem sponzorům za jejich podporu činnosti  TJ Sokol Netvořice a věřím, že nám budou pomáhat i při dalších akcích. Děkuji společenským organizacím v obci za dobrou spolupráci a Městysu Netvořice za podporu činnosti oddílů i údržbu sokolovny.

 

Za dlouholetou práci bych rád poděkoval paní Martě Holečkové za správcovství sokolovny a věřím, že nám bude i nadále pomáhat.

Dále paní Jiřině Novotné, která pro TJ Sokol dlouhodobě a kvalitně provádí veškerou ekonomickou práci a zároveň jí popřál pevné zdraví k jejímu životnímu jubileu.

Za vytvoření webových stránek www.sokolnetvorice.webnode.cz pro TJ bych chtěl poděkovat i Petrovi Netolickému.  

 

Se sokolským pozdravem NAZDAR

                  

Netolický Pavel

                                                             předseda TJ Sokol Netvořice