Zpráva  o činnosti Asociace Sportu pro všechny při TJ Sokol Netvořice

 

Vážení sportovní přátelé,

 

             činnost České asociace Sport pro všechny (dále jen ČASPV) navazuje na snahy našich předchůdců přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Hlásíme se k odkazu Dr. Miroslava Tyrše i jeho následovníků. Čerpáme z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a dalších odborníků, kteří pochopili význam pohybové aktivity pro člověka. Uvědomujeme si, že smysl přiměřeného pohybového režimu může být zcela naplněn jen ve spojení s racionální výživou a celkově dobrou životosprávou. V tomto širším rámci spatřujeme vysoký společenský význam sportu pro všechny jako racionální alternativy proti všem negativním jevům. V letošním roce si ASPV připomíná 20let své existence.

Asociace sportu pro všechny při TJ Netvořice čítá v současné době 52 členů, z toho 9 dospělých a 43 členů z řad dětí a mládeže. Ještě před dvěma roky jsme měli kolem 120 členů, ovšem vlivem klesajících dotací a zavedení příspěvků se počet snížil více jak na polovinu. Členské příspěvky  se platí ve výši 50 Kč na dítě a 100 Kč na dospělého. Členské základny se snížily ve všech odborech na našem okrese.

            I přes tuto nelichotivou situaci pracují v rámci SPV tyto oddíly: je to především oddíl sportovní gymnastiky, který navštěvuje kolem 25 děvčat. I v loňském roce jsme se zúčastnili řady gymnastických soutěží a samozřejmě jsme uspořádali v  červnu tradiční gymnastickou akademii.  Pohybové hry vede již řadu let Olga Marková. Tento oddíl navštěvuje taktéž kolem 20 dětí. Bohužel nyní necvičí oddíl Cvičení rodičů s dětmi a také zdravotní cvičení žen, které jsem léta vedla já, ale díky poúrazovým následkům to zatím není možné.

Také nám chybí cvičitelé. Aktivně pracují dvě kvalifikované cvičitelky – já a paní Jitka Stibůrková a jedna nekvalifikovaná - Olga Marková. Chtěla bych apelovat na  mladou nastupující generaci, která by se chtěla věnovat aktivně cvičitelské práci s mládeží , dospělými či seniory, přijďte – budu moc ráda, když ta tíha nebude stále na stejných lidech! Věřte, není to práce jednoduchá, navíc není finančně ohodnocena, jinými slovy jedná se o dobrovolnou činnost, která však má také zpětnou vazbu, a to zdravý pohyb pro sebe i pro své okolí.

            Co chystáme v tomto roce? Samozřejmě především gymnastický oddíl bude nadále aktivní, mimo soutěže plánujeme opět gymnastickou akademii, kterou si chceme připomenout právě kulaté výročí ASPV. Plánujeme se zúčastnit turnaje ve florbalu v Praze – Stodůlkách a již  poněkolikáté chceme reprezentovat úspěšně benešovský okres ve vybíjené žactva.

             V letošním roce si také připomínáme 150. výročí vzniku Sokola. Události okolo vzniku Jednoty sokolské v roce 1862 jistě všichni známe. Chci pouze zdůraznit, že zakladatelé Dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fugner vtiskli společně do vínku sokolského hnutí tu slavnou větu: „Ve zdravém těle zdravý duch“. Jistě mi dáte za pravdu, že ani I po 150. letech  nelze tuto myšlenku zpochybnit.

 

            Na závěr mé zprávy mi dovolte popřát Vám všem příznivcům sportu a dobré nálady pevné zdraví a mnoho sportovních zážitků…!

 

                                                                              Mgr. Ludmila Vodehnalová