Házená

 

Tento sport začal propagovat, nacvičovat a získávat pro něj nadšence pan učitel Miroslav Čábel na zdejší základní devítileté škole počátkem 60. let 20. století. Vychoval ve škole celou řadu výborných házenkářů a házenkářek. Většina z jeho žáků si tento sport zamilovala a pokračovala v něm i dále mimo  základní devítiletou školu.Na ZDŠ dosahovali  žáci pod vedením M. Čábela vynikajících výsledků. Největšími soupeři byli žáci z Poříčí, Benešova, Neveklova, Čerčan a Miličína. 

V roce 1974 byl v TJ založen oddíl házené žen. O založení oddílu měly zájem hlavně bývalé žačky ZDŠ, které chtěly  i nadále hrát házenou. Vedoucím oddílu se stal pan V. Hudolín. Ženy  se přihlásily do krajské soutěže. Jejich soupeřkami byly většinou daleko silnější celky, především z Prahy a větších měst  např. Mělníka. Většinu utkání odehrály ženy na hřištích svých soupeřek, neboť neměly regulérní hřiště.

I toto bylo v soutěži pro ně handicapem. Přesto vytrvaly a dosahovaly střídavých výsledků. Účastnily se i celé řady turnajů - v Jablonci nad Nisou, v Praze na Zahradním městě atd. Mezi nejaktivnější členky  v této době patřily – Jana Žižková – brankářka, Ludmila Hrejzková, Marie Novotná, Danuše Netolická, Marta Kašajová, Ivana Roučková, Zoja Liebermanová, Chlumská, Valovičová, Šťovíčková ad.

Oddíl se rozpadl v roce 1978, protože většina z žen se provdala. Opět byl založen v roce 1984 pod vedením D. Netolické a trenérsky vypomáhal Ing. J. Vávra. V roce 1985 převzal mužstvo házené žen trenérsky Pavel Netolický a ženy se pod jeho vedením přihlásily do soutěže  pražského přeboru. Tato soutěž byla velmi náročná, soupeřky měly větší zkušenosti z vyšších soutěží. Přesto dosahovaly ženy dobré a vyrovnané výsledky. Základ  oddílu  tvořily tyto hráčky – Ladislava Císařovská, Marie Doležalová, Monika Charvátová, Danuše Netolická, Monika Netolická, Romana Kubátová. Šárka Vilímková, Eva Bauerová, Marta Heřmanová, Eva Fulínová, Zina Vaněčková a  Dáša Göroghövá. Házenkářky  měly v ročníku 1987 – 1988 velký cíl umístit se do 5. místa v soutěži.To se také podařilo.