Turistika

 

Mezi první známky turistiky můžeme zařadit už akce konané na přelomu století. Většinou to byly výlety do okolí a vycházky na památná místa okresu. Po I. světové válce ožívá turistika pod vedením jedinců, kteří organizují výlety do přírody a okolí Netvořic.Výletů se účastnila hlavně mládež. I tato činnost byla přerušena příchodem fašistů.

Organizovaně začal pracovat oddíl turistiky TJ od 13. září 1959 pod vedením  učitelky Mileny Frycové. Na počátku měl oddíl 22 členů. Oddíl se zapojil do plnění odznaku „Turista ČSR“.Jeho hlavní náplní bylo pořádání výletů a pochodů.

Od roku 1981 je vedoucí oddílu turistiky učitelka Helena Černosivá. Zasloužila se o vytvoření oddílu „Mladých turistů“, který se stal součástí celého odboru turistiky v TJ. Mezi dospělé aktivní členy kromě H. Černošové patřili – Jan Stránský, Hana Stránská, Jan Břicháček, Irena Charvátová. Z mládeže jsou to především Jan Mandlovec, J. Barták, Harvan, Smetana, L. Berková, Radka  Tušková, Tomáš Dvořák, Bártl, Šembera, Vladimír Netolický a Milan Peterka. Oddíl se pravidelně účastnil turistických akcí na Benešovsku, ale často vyjížděl i vzdálenějších míst naší vlasti. Mezi nejoblíbenější pochody patří pochod Praha – Prčice, pochod přes IV. zámky, pochod Za povidlovým koláčem, Švejkova padesátka atd.