Volejbal

K založení tohoto oddílu došlo už v roce 1933. Tento oddíl založila TJ a DTJ Netvořice. Obě jednoty si zřídily hřiště a zahájily intenzivní činnost. Organizátorem založení tohoto oddílu v TJ  byl učitel Josef Ryba. Jedním z pozoruhodných výsledků bylo 2. místo Sokola Netvořice při soutěžích přeboru okrsku 20. 8. 1933. Dalším úspěchem bylo 1. místo v turnaji odbíjené v Jílovém u Prahy při příležitosti oslav vzniku naší samostatnosti. Složení vítězného družstva: Jaroslav Jelínek- kapitán, Jindřich Vopička, Emanuel Vopička, Jiří Štírka, Bedřich Štírka, František Hořčička, František Baer- náhradník. Cenná trofej byla uložena v netvořickém muzeu až do dalšího turnaje. Toto družstvo hrálo o okresní přebor a účastnilo se turnajů se sousedními obcemi. Tento zdárný vývoj opět přerušila válka.

Po válce se mužstvo obnovuje až v 50. letech. V roce 21948 se stává vedoucím oddílu Ludvík Němec.V roce 1957 bylo odpracováno 400 brigádnických hodin při výstavbě volejbalového hřiště a volejbal prožíval období nového rozvoje. V pozdějších letech byl zastíněn kopanou, stolním tenisem a šachy. Hráči a členové TJ se sice stále scházeli na hřišti, ale hrálo se pouze rekreačně a soutěžilo se jen mezi sebou.

Do okresního přeboru se přihlásil oddíl opět až v roce 1984. Vedoucím oddílu se stal Pavel Netolický. Členové byli : Jan Marek, Petr Marek, Roman Žák, Jiří Hladík, Ivan Králík, Pavel Gotthard, Jan Růžička a Miloslav Machač. Mužstvo v soutěži podávalo střídavé výkony. Pavel Netolický  vedl tento sport do té doby než se rozhodl věnovat házené žen. Volejbal nenašel nového vedoucího a  potom se začal hrát pouze rekreačně.

V současné době tento oddíl naší TJ chybí.Bylo by dobré pokusit se navázat na tradici tohoto sportu v naší TJ a pokusit se znovu obnovit oddíl volejbalu.